Svalövs kommun

Kommun & politik

Nytt majoritetsförhållande i kommunfullmäktige

Då Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ingått ett valtekniskt samarbete så har majoritetsförhållandet i kommunfullmäktige förändrats, vilket medför att en rad poster i kommunens nämnder och styrelser väljs om.

Vid fullmäktigemötet den 17 juni valdes följande fullmäktige- och kommunstyrelsepreside:

Kommunfullmäktiges presidium
Ordförande: Ann Pettersson, Moderaterna
1:e vice ordförande: Ingrid Ekström, Sverigedemokraterna
2:e vice ordförande: Claes Hallberg, Socialdemokraterna

Kommunstyrelsens presidium
Ordförande: Teddy Nilsson, Sverigedemokraterna (även kommunalråd)
Vice ordförande: Angelie Fröjd, Moderaterna (även kommunalråd)
Oppositionsråd: Jan Zielinski, Socialdemokraterna

De nya valen gäller från och med den 1 juli, 2019.

Nämnder och styrelser


Bildningsnämndens presidium

Ordförande: Kim Hellström (SD)
Vice ordförande: Émilie Lundgren (S)

BT Kemi Efterbehandlings presidium
Ordförande: Agneta Sörensson (M)
Vice ordförande: Hans-Inge Svensson (S).

Bygg- och räddningsnämndens presidium
Ordförande: Jörgen Persson (SD)
Vice ordförande: Kent Kronqvist (S)

Krisledningsnämndens presidium
Orförande: Teddy Nilsson (SD).
Vice ordförande: Jan Zielinski (S)

Samhällsbyggnadsnämndens presidium
Ordförande: Stefan Pettersson (M).
Vice ordförande: Annie Karlsson (S)

Socialnämndens presidium
Ordförande: Aase Jönsson (KD).
Vice ordförande: Krister Olsson (S)

Valnämndens presidium
Ordförande: Hans Lindström (SD)
Vice ordförande: Anette Hallberg (S)

Vård- och omsorgsnämndens presidium
Ordförande: Angelie Fröjd (M)
Vice ordförande: Anneli Persson (S)

AB SvalövsBostäders presidium
Ordförande: Angelie Fröjd (M)
Vice ordförande: Jan Zielinski (S)

AB SvalövsLokalers presidium
Ordförande: Angelie Fröjd (M)
Vice ordförande: Jan Zielinski (S)

LSR Landskrona Svalöv renhållnings AB, styrelsen
Ledamot: Marie Irbladh (C)
Ledamot: Krister Olsson (S)
Suppleant: Sten Wendel (M)

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), styrelsen
Ledamot: Angelie Fröjd (M)
Suppleant: Teddy Nilsson (SD)

Sydvatten AB, styrelsen
Ledamot: Christer Laurell (C)

Valberedningsnämnden
Ordförande: Åke Jonsson (KD)
Vice ordförande: Anette Hallberg (S)

Vigselförrättare
Fredrik Jönsson (C), Birgitta Jönsson (L), Linn Wallin Alenius (FI) och Hans Lindström (SD).

Ombud för kommuninvånare som ej är medlem i svenska kyrkan
Fredrik Jönsson (C)

Publicerad: 2019-10-15

Sidansvarig: Michael Andersson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun