Svalövs kommun

Hållplatser och tidtabeller

OBS!
Från och med den 15 december åker Linåkerskolans elever som bor i Kågeröds tätort återigen till Svalöv med Skånetrafikens linje 230. Skånetrafiken justerar då sina tidtabeller och ny avgångstid från "Hållplats Lunnaskolan" är kl 8.21.

Fördtydligande gällande skolresa från Kågeröd
Kågeröds skolbussar som numera alltid körs av Bergkvara ska anlända samt avgå ifrån ”hållplats Lunnaskolan” i Kågeröd där även Skånetrafikens linje 230 stannar.

Lunnaskolans elever som åkt med bussarna följer med personal upp till Lunnaskolan, likt tidigare år. Medan Linåkerskolans elever hoppar på de väntande Bergkvarabussarna som avgår 8.10.

Kort och gott. Planen för Linåkerskolans elever som bor i Kågeröds tätort: resa sker med Bergkvara på morgonen samt resa sker med linje 230 på eftermiddagen (precis som tidigare år).

De elever som ska gå på en annan skola i Svalövs kommun men som bor i Kågeröd åker med samma avgång som tidigare på linje 230. Annars hinner de inte fram i tid till skolan.

OBS! Nya regler gäller för nästa läsår. Läs mer häröppnas i nytt fönster.

Bild på busshållsplats ute på landsbygden.

Kartor över hållplatser och tidtabeller för skolskjuts i Svalövs kommun.

Under "Relaterad information" till höger finns tidtabeller och hållplatskartor för respektive skola i kommunen.

Kontrollera också i tidtabellerna eftersom alla hållplatser inte trafikeras om det inte finns några elever som nyttjar dessa.

För information om linjetrafikens tidtabeller hänvisas till Skånetrafikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Se även nedan.

Höstens tidtabeller är preliminära. Mindre justeringar kan komma att göras. Gå därför in på hemsidan igen veckan innan skolstart för att se om tidtabellerna har uppdaterats.

Omorganisering
Under våren har skolskjutsen genomgått en större omorganisering för att möta Linåkerskolans önskemål om tidigare skolstart kl 8.40. Detta medför att de flesta av högstadiets elever kommer åka tidigare på morgonen än föregående år.

Omorganiseringen har även medfört att Billeshögsskolan kommer börja kl 08.00. Det är även en del förändringar i skolornas sluttider och därmed finns det även justeringar gjorda i eftermiddagarnas tidtabeller.

Elever hänvisade till upphandlad skolskjuts (Bergkvaras vita bussar):
En del av Linåkerskolans elever kommer detta läsår hoppa på de upphandlade bussarna samtidigt som eleverna på låg- och mellanstadiet.

För att finna rätt tabell för morgonens resor ska ni titta på respektive närskolas tidtabell då dessa är sammanslagna med Linåkerskolans morgonturer.

Elever hänvisade till Skånetrafiken:
Alla högstadieelever som reser med Skånetrafiken kommer behöva åka en avgång tidigare på morgonen - förutom eleverna från Röstånga som kommer kunna åka med samma avgång som tidigare på linje 243. För Linåkerskolans elever som hoppar på i Kågeröd finns en speciallösning, se nedan:

Speciallösning Kågeröd
För elever som tidigare hoppat på linje 230 i Kågeröd på morgonen finns det till hösten en speciallösning. Skånetrafiken har inte möjlighet att stötta upp med en extrabuss vid lämplig tidpunkt. Därför kommer dessa elever hänvisas till upphandlad skolskjuts på morgonen men eleverna erhåller busskort för att åka med linje 230 under eftermiddagens hemresa. Obs! Detta gäller enbart de elever som hoppar på i Kågeröds tätort. Övriga elever som bor utmed sträckan Billesholm-Svalöv kommer även i fortsättningen hoppa på linje 230 på morgonen - dock en avgång tidigare än föregående läsår.

Publicerad: 2019-10-11

Sidansvarig: Josefina Erlandsson

Nya Tidtabeller
OBS! Gäller fr.o.m. vecka 45

Linåkerskolan (morgon)PDF (pdf, 536.8 kB)

Linåkerskolan (eftermiddag)PDF (pdf, 530.3 kB)

Lunnaskolan (endast mindre justering för "Buss 35" morgon)PDF (pdf, 509.7 kB)

Tidtabeller
Läsåret 2019/2020

Billeshögsskolan/Linåker (morgon)PDF (pdf, 387.2 kB)

HeleneborgsskolanPDF (pdf, 318.4 kB)

Linåkerskolan (eftermiddag)PDF (pdf, 547.2 kB)

Lunnaskolan/Linåker (morgon)PDF (pdf, 393.2 kB)

Midgård/Linåker (morgon)PDF (pdf, 396.6 kB)

ParkskolanPDF (pdf, 337.3 kB)


Hållplatser

OBS! Hållplatserna på kartan gäller men den lila linjedragningen för rutten är inaktuell. Uppdatering är på gång.

BilleshögsskolanPDF (pdf, 241.8 kB)

HelenborgsskolanPDF (pdf, 208.2 kB)

LinåkerskolanPDF (pdf, 918.1 kB)

LunnaskolanPDF (pdf, 337.6 kB)

MidgårdPDF (pdf, 155.9 kB)

ParkskolanPDF (pdf, 87.1 kB)


Relaterade länkar
Kontakt

Planstrateg/skolskjuts-samordnare
Josefina Erlandsson
0418-47 50 19
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun