Svalövs kommun

Utbildningschefen informerar om Covid

En unik vårtermin
Läsåret 19/20 avslutades med en unik vårtermin, som präglades av den fortfarande pågående pandemin. Terminen ställde stora krav på både verksamheten och samarbetet mellan vårdnadshavare och förskola/skola.

Skriv alternativtext här...

Min bild är att vi tillsammans tagit oss igenom en betydande utmaning på ett bra sätt. Ett kvitto på det är att skolresultaten – i form av andelen behöriga till gymnasiet – ligger kvar på en hög nivå för andra året i rad. På gymnasiet – som del av den föregående terminen bedrev undervisning på distans – ökade andelen elever som tog sin gymnasieexamen inom tre år. Barn och vårdnadshavare inom förskolan anger i våra enkätundersökningar, att de i hög utsträckning är nöjda med förskolans verksamhet.
Jag har vidare fått flera positiva signaler från vårdnadshavare som upplevt att vi förmått att ansvar under den pågående krisen. Bland annat har vi bjudit kommunens ungdomar i gymnasieålder på lunch, då de inte haft tillgång till skollunch i sin ordinarie skola. Vi har bjudit vårdnadshavare inom förskola på en avgiftsfri månad för att kompensera för att många hörsammade min vädjan och höll sina barn hemma från förskolan när krisen var som värst.


Viktigt att behålla aktsamheten!

Nu går vi in i ett nytt läsår, som förhoppningsvis ska bli mer normalt. Gymnasieungdomarna kommer till exempel tillbaka till skollokalerna. Men även om vi önskar oss mer normala förhållanden är det viktigt att behålla aktsamheten. Krisen är inte över. Folkhälsomyndigheten skriver:

”För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.”

Utöver barn, elever och personal vill jag även be er vårdnadshavare att vara fortsatt uppmärksamma på de symtom som nämns i citatet ovan. Ta symtomen på allvar. Är ert barn sjukt så låt hen vara hemma. Vi behöver fortsatt hjälpas åt för att hålla smittspridningen nere.


Sveriges vägval

När det gäller Sveriges vägval att hålla förskolor och skolor öppna, har Folkhälsomyndigheten sammanställt kunskap om hur barn och unga drabbas av Covid-19. Bland annat har man gjort en jämförelse med Finland, som tidigt stängde sin skolverksamhet:

”Jämförelsen visar att skolstängning eller fortsatt öppna skolor inte har påverkat antalet rapporterade fall bland barn i vare sig Finland eller Sverige. [---] Den personal som arbetar inom skolverksamheter har inte diagnosticerats för covid-19 i högre utsträckning än andra
1 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/ (2020-08-10).
2
yrkesgrupper. Det gäller barnskötare, förskollärare, grundskollärare, fritidspedagoger, gymnasielärare, övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens och elevassistenter.”2

Fortfarande är det svårt att veta vad som är rätt och fel i den situation vi är mitt uppe i. Men det verkar alltså inte som att öppethållandet av förskolor och skolor ökar smittspridningen i samhället. För vår del ska vi göra vad vi kan för att bedriva en verksamhet med hög kvalitet och med fortsatt hänsyn till den pågående pandemin.


Tack för ett gott samarbete läsåret 19/20! Jag ser fram emot läsåret 20/21!


Hans Dahlqvist, utbildningschef

Publicerad: 2020-08-10

Sidansvarig: Viktoria Lind

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun