Svalövs kommun

Utbildningschefen informerar gällande Covid-19 till elever och vårdnadshavare!

Reviderade rekommendationer
Folkhälsomyndigheten har modifierat sina rekommendationer avseende återgång till förskola och skola efter sjukdom (Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga Version 1, 200831).

Skriv alternativtext här...

 

Återgång till förskola och skola
Vid negativt provsvar
”Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet.”

Vid positivt provsvar
”Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.”

Om inget prov tagits
”Barnet behöver stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.”


Sektor utbildning anpassar sig härmed till ovanstående rekommendationer.


Med vänlig hälsning
Hans Dahlqvist, utbildningschef

Publicerad: 2020-09-09

Sidansvarig: Viktoria Lind

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun